For at downloade denne artikel, skal du udfylde nedenstående formular.

Jeg accepterer at Circular Strategy må kontakte mit firma angående cirkulære strategier samt at Circular Strategy gemmer mine kontakt informationer.
Circular Strategy vil ikke videre give dine kontakt informationer, uden forudgående aftale.
TIL DIN RÅDIGHED

VIDENSARTIKLER

Her kan du finde en række vidensartikler til inspiration for den cirkulære strategi udvikling.

Circulær Lovgivning EU har en ambition om at være CO2 neutral i 2050. Derfor vil der frem til 2030 blive indført en række standarder og lovgivning til at opnå dette mål. Nedestående artikler giver et overblik over dette område.
Affaldsproduktion i DK og de nye EU-regler Den nye regulering af affald vedtaget på europæiske plan, der trådte i kraft juni 2018, er den mest moderne affaldslovgivning i verden. EU går således forrest i at indføre den cirkulære økonomi.
Med EU-handlingsplan for cirkulær økonomi følger ændrede forbrugerrettigheder EU vil styrke energi- og klimapolitikken i Europa, og nedbringe det stigende forbrug der lægger
et øget pres på miljøet. Et afgørende skridt i den retning er, at give forbrugerne adgang til bæredygtige produkter og tjenesteydelser, for herigennem at skabe et mere bæredygtigt forbrugsmønster.
Gennemførelsen af den cirkulære økonomi i Europa EU-parlamentet og EU-Kommissionen har i fælleskab siden 2015 arbejdet for, at den europæiske økonomi bliver mere cirkulær. Den 2. december 2015 vedtog EU-Kommissionen at udvikle en række direkte virkende standarder i det indre marked, som skal hjælpe den cirkulære økonomi på vej. Standarderne skal være fuldt implementeret i 2019.
TAKSTER PÅ AFFALD OG FRITAGELSE FOR AFFALDSGEBYR I 2015 betalte det danske erhvervsliv ca. 14 milliarder i afgifter for deres affald. Virksomhedernes omkostninger til bortskaffelse af affald vil stige meget med indførelsen af den nye regulering af affald – med mindre virksomhederne aktivt går ind i den cirkulære økonomi. Derved reduceres affaldsmængden, eller virksomhederne bliver fritaget for afgifter, idet ”affaldet” indgår i andre produktioner.
Produktansvar i EU EU har den målsætning af være affaldsfri i 2050, og produktreglerne skal sikre at dette sker. Reglerne har stadig til formål at sikre den frie omsætning af produkter og et højt beskyttelsesniveau i hele Unionen. EU har derved 3 højere formål med lovgivningen: Den frie bevægelighed for varer, højt beskyttelsesniveau af brugeren, indførelse af den cirkulære økonomi – så affald elimineres.
Circulær modellering Virksomheder er generelt konservative ift. udnyttelse af digitaliseringens muligheder. Generelt er de usikre på, hvilke data de kan bruge forretningsmæssigt, og hvordan de håndterer dem på en systematisk måde.

Her er en række inspirationsartikler, hvordan digitaliseringens mulighed kan anvendes i udvikling af en cirkulær model for virksomheden.
Data anvendelse i den Cirkulære tankegang Der er øget fokus på digitalisering og en vision om at gå fra en produktorienteret tankegang til at udvikle digitale serviceydelser- og helhedsløsninger for kunderne. Læs her, hvordan andre har gjort.
Hvordan skabes ”after service” for et produkt? Den 18. maj 2018 godkendte EU-medlemsstaterne et nyt regelsæt, som skal gøre EU verdens bedste (og skrappeste) til affaldshåndtering og genanvendelse. Med lovgivningen vil der ske en udfasning af deponering af affald. Økonomiske instrumenter som f.eks. ordninger for udvidet producentansvar vil blive fremmet. Det skaber behovet for, at alle producenter analyserer, om det er deres fysiske produkt, de i fremtiden skal leve af, eller om en anden forretningsmodel er mere profitabel.
CIRKULÆR ANVENDELSE AF RESERVEDELE Cirkulær tankegang er en ny måde, at tænke produktion og ressourceforbrug på. Tankegangen benytter stadig lineære principper som ”just in time”, idet denne tankegang er optaget af at reducere varelagre. Essentielt for den cirkulære modellering er, hvordan virksomheden balancerer finansielle og operationelle omkostninger versus kundetilfredshed, samtidig med at virksomhedens ressourcetryk nedsættes.
Tilbageløbsproduktion For at blive affaldsafgift fri kan virksomhed aktivt indarbejde cirkulære strømme i deres produktion. Nedestående artikler behandler en række fordele og udfordringer i tilbageløb for en række materialer.
Glas og den cirkulære økonomi Hvordan indretter man tilbageløb af glas?
Plast Materialer og den cirkulære økonomi Hvilke udfordringer er der ved cirkulær udnyttelse af plast materialer?
Træfibre og den cirkulære økonomi Hvad er vigtig i genanvendelse af træfibre?

Spørgeskema

Circular Strategy har udviklet et spørgerskema, som afdækker virksomhedens parathed til den cirkulære økonomi og de nye minimumsregler indført af EU, som enten kan betyde store nye omkostninger eller omlægning af virksomhedens forretning til en mere cirkulær profitabel forretning.

Ved at besvare de efterfølgende spørgsmål, vil virksomheden få en gratis rapport om virksomhedens potentialet i den cirkulære økonomi.

LÆS MERE

Vidensartikler

EU’s mål for klima og energi i henhold til Parisaftalen er inden 2050, at være et nul-emission-samfund af CO2 samt, et Europe uden affald. Det opnås ved at fastlægge produktkrav, der er relevante for den cirkulære økonomi.

Fysiske varer, som produceres eller sælges inden for EU, skal derfor fra april 2019 leve op til nye standarder.

Få et overblik over den nye regulering samt gode eksempler på cirkulære strategier.

LÆS MERE

Cirkulære strategier mindsker omkostningerne ved at nedbringe forbruget af jordklodens ressourcer, og derved skabe en mere profitabel forretning med større kundetilfredshed.
Camilla Kampmann
CEO, Circular Strategy
CIRCULAR STRATEGY
Nordre Strandvej 119 Bygning B, opgang 3
3150 Hellebæk
Telefon: 2272 0840
E-mail: ck@circularstrategy.eu
CVR nr.: 3990 1897